Risikovurderinger og andre publikasjonerkeyboard_arrow_down

Om EFSAkeyboard_arrow_down

Om VKMkeyboard_arrow_down

Hovedkomiteen og faggruppenekeyboard_arrow_down

EFSAs virksomhetsplan for 2010

Vurderinger knyttet til godkjenning av produkter, stoffer og helsepåstander er blant oppgavene som vil dominere arbeidet til EFSA, EUs organ for risikovurderinger på matområdet, i 2010. Det skriver EFSA i sin virksomhetsplan.

Ifølge planen vil EFSA i 2010 konsentrere sitt arbeid rundt
følgende fire hovedområder:

  • Risikovurderinger, rådgivning og utvikling av risikovurderingsmetodikk
  • Vurderinger knyttet til godkjenning av produkter, stoffer og helsepåstander
  • Datainnsamling, vitenskapelig samarbeid og arbeid i nettverk
  • Kommunikasjon og dialog

EFSA har som visjon innen 2013 å bli anerkjent som Europas organ for
risikovurderinger knyttet til mattrygghet, fôr, dyrehelse og dyrevelferd,
ernæring, plantevern og plantehelse. EFSAs mål er å beskytte forbrukerens helse og styrke forbrukernes tillit til Europas matforsyning. EFSA skal være en uavhengig og ansvarlig partner som risikohåndterere har tillit til. EFSA skal være proaktiv i forhold til å bidra til å opprettholde dagens høye beskyttelsesnivå som er valgt av EU.

21.01.2010

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie