EFSA står fast ved sine risikovurderinger av bisfenol A

EFSA, EUs mattrygghetsorgan, mener det ikke er grunnlag for å endre konklusjonene i deres tidligere risikovurderinger av bisfenol A fra 2006 og 2008. Det foreligger heller ikke nok data til å kunne fastslå at bisfenol A har skadelig effekt på utvikling av nervesystem eller på adferd.

Det er hovedkonklusjonene i en ny risikovurdering som EFSAs panel for
matkontaktmaterialer, enzymer og aroma har foretatt av bisfenol A

EFSA understreker imidlertid at det foreligger usikkerhet i forhold til noen
nyere dyrestudier som rapporterer effekt av bisfenol A på nervesystemet,
immunsystemet og utvikling av brystkreft. Disse studiene har store svakheter og betydningen av resultatene for menneskers helse er derfor vanskelig å vurdere. EFSA vil vurdere bisfenol A på nytt hvis nye relevante data blir tilgjengelig.

Bisfenol A er et stoff som brukes i produksjonen av plastmaterialet
polykarbonat. Polykarbonat benyttes til å lage beholdere for mat og drikke,
blant annet tåteflasker, brusflasker og oppbevaringsbokser. Bisfenol A har de siste årene blitt koblet til flere ulike negative helseeffekter.

I sin risikovurdering fra 2006 fastsatte EFSA et tolerabelt daglig inntak
(TDI) for bisfenol A på 0,05 mg per kg kroppsvekt. Denne TDI-verdien ble
opprettholdt da stoffet ble vurdert på nytt i 2008. Det tolerable daglige
inntaket sier noe om hvor mye et menneske daglig kan få i seg av et stoff
gjennom et helt liv uten at det medfører helseskade.

Oppdrag fra EU-kommisjonen

I 2009 ba EU-kommisjonen EFSA om å vurdere hvorvidt en ny dyrestudie
gjennomført av plastindustrien tilsier at bisfenol A kan ha skadelig effekt på utvikling av nervesystem eller på adferd.

EU-kommisjonen ba senere også EFSA om å vurdere annet nytt vitenskapelig materiale som kan ha innflytelse på EFSAs tidligere risikovurderinger av bisfenol A, samt å kommentere en risikovurdering av bisfenol A fra Fødevareinstituttet i Danmark.

EFSA har det siste året derfor foretatt en ny og grundig risikovurdering av
bisfenol A. EFSA mener imidlertid at den nye kunnskapen ikke gir grunnlag for å endre det tolerable daglige inntaket for bisfenol A. EFSA understreker videre at det ikke foreligger nok data til å kunne fastslå at bisfenol A har skadelig effekt på utvikling av nervesystem eller på adferd.

Videre oppfølging

EU-kommisjonen gjennomgår nå EFSAs konklusjoner og har kalt inn
medlemslandene til møte 8. oktober.

EFSAs risikovurdering av bisfenol A vil være et bidrag til en planlagt
workshop i regi av WHO om bisfenol A i november 2010.

01.01.2010