EFSAs re-evaluering av søtstoffet aspartam er publisert

I en fersk risikovurdering konkluderer EUs mattrygghetsorgan EFSA med at det gjeldende akseptable daglige inntaket for aspartam på 40 milligram per kilo kroppsvekt per dag ikke må revideres. Det presiseres imidlertid at denne verdien ikke gjelder for personer med fenylketonuri, også kalt Føllings sykdom.

EFSA har publisert sin første fullstendige risikovurdering av aspartam. Aspartam er et kunstig søtstoff som brukes i en rekke næringsmidler.

EFSAs vurdering omfatter aspartam og nedbrytningsprodukter av aspartam (blant annet fenylalanin).

Den nåværende fastsatte verdien for akseptabelt daglig inntak (ADI) på 40 milligram per kilo kroppsvekt per dag regnes som beskyttende for den generelle befolkningen, og forbrukernes eksponering for aspartam er godt under denne ADI verdien.

Konklusjonen er at aspartam og dets nedbrytningsprodukter er trygge for befolkningen generelt - inkludert spedbarn, barn og gravide kvinner.

ADI-verdien gjelder imidlertid ikke for pasienter som lider av den medisinske tilstanden fenylketonuri, da de krever streng overholdelse av en diett med lavt innhold av fenylalanin.

Les mer og last ned vurderingen på EFSAs nettsider

EFSA publiserte tidlig i 2013 sine foreløpige konklusjoner. Etter å ha mottatt over 200 høringsinnspill, har EFSA nå publisert den endelige vurderingen.

18.12.2013