EFSAs rådgivende organ møtes for 50. gang

EUs mattrygghetsorgan EFSA samarbeider nært med EUs medlemsland og andre land, deriblant Norge. Landene deltar i EFSAs rådgivende organ, EFSA Advisory Forum. 5. og 6. desember møttes EFSAs rådgivende organ for 50. gang.

- Matsmitte, miljøgifter i mat, dyre- og plantesykdommer stopper ikke ved landegrensene. Vi må derfor samarbeide nært med blant andre EFSA og andre land i arbeidet for å sikre forbrukerne trygg mat, sier Lars E. Hanssen, direktør for Vitenskapskomiteen for mattrygghet og Norges i medlem i EFSAs rådgivende organ, EFSA Advisory Forum.

EFSA gir uavhengige, åpne, vitenskapelige råd til EU-kommisjonen, EU-parlamentet og medlemslandene. Rådene som EFSA utarbeider er beslutningsgrunnlag for myndighetene i arbeidet med å sikre europeiske forbrukerne trygg mat.

Norge så til EU da matforvaltningen i Norge ble omorganisert i 2004. Vitenskapskomiteen for mattrygghet er derfor som EFSA organisert som et uavhengig organ.

Både EFSA og Vitenskapskomiteen har oppnevnte vitenskapelige eksperter og et sekretariat.

Vitenskapskomiteen for mattrygghet er offisielt kontaktpunkt for EFSA i Norge06.12.2013