EFSA søker vitenskapelige eksperter

EFSA, EUs mattrygghetsorgan, søker eksperter til å delta i arbeidet med å gjøre risikovurderinger på matområdet i EU.

EFSA søker vitenskapelige eksperter til å sitte i panelet for
tilsetningsstoffer og næringsstoffer tilsatt mat (ANS-panelet) og i panelet for matkontaktmaterialer, enzymer, aroma og prosesshjelpemidler (CEF-panelet). Medlemmene vil bli oppnevnt for tre år (juli 2011 til juli 2014).

I tillegg til å oppnevne nye medlemmer av ANS- og CEF-panelene, ønsker EFSA også å utvide reservelisten til de øvrige åtte fag-panelene og til Scientific Committee.

Søknadsfristen er 15. september 2010.

Ekspertene oppnevnes i kraft av sin vitenskapelige kompetanse, ikke som
representanter for den institusjon de arbeider ved eller det landet de kommer fra.

Bidrar til å sikre trygg mat

EFSA er en del av den europeiske matforvaltningen. EFSA gjør uavhengige, vitenskapelige risikovurderinger og gir råd om forhold knyttet til trygg mat til EU-kommisjonen, EU-parlamentet og til medlemslandene. Arbeidet med risikovurderingene foregår i EFSAs 10 fag-paneler og i Scientific Committee. Til sammen deltar over 1500 vitenskapelige eksperter i arbeidet, i tillegg til EFSAs 400 ansatte. EFSA holder til i Parma i Italia.

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) er EFSAs kontaktpunkt i Norge. Søknad om å delta i EFSAs arbeid sendes direkte til EFSA.

Publisert: 16.06.2010