EFSA søker trainees

Ønsker du å bidra til bærekraftig og trygg mat i Europa? Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, EFSA, søker etter kandidater til ettårig traineeopphold.

I løpet av perioden vil traineene få bidra inn i EFSAs daglige aktiviteter i et utfordrende og flerkulturelt miljø, og få mulighet til å utvikle kompetanse og ferdigheter innen de ulike områdene i EFSAs portefølje.

Søknadsfrist er 25. april 2022.

EFSAs traineeship i et nøtteskall:

- Betalt praksisopphold i inntil 12 måneder

- Årlig inntak på over 100 trainees

- Praksis i alle EFSA-enheter (vitenskap, administrasjon og kommunikasjon)

- Åpent for kandidater fra alle EU-medlemsland og fra tredjeland

- Kvalifisering for kandidater som allerede har gjennomført et praksisopphold I et annet EU-organ

- Månedlig tilskudd på 1250 euro

- Inntaksdatoer fra september til desember 2022

For mer informasjon, kontakt Traineeships@efsa.europa.eu

EFSA traineeship is open, apply now

#EFSAtraineeship