EFSA søker traineer

Er du nyutdannet og ønsker internasjonal erfaring? Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, European Food Safety Authority (EFSA), søker traineer.

Som trainee, får du mulighet til å ta aktivt del i det daglige arbeidet i EFSA:

  • Få førstehånds erfaring fra en vitenskapelig europeisk organisasjon i tråd med personlige interesser og faglige ambisjoner
  • Bidra til at fagområdet/avdelingen du skal jobbe for når sine overordnede mål ved å delta i vitenskapelig og/eller administrativt arbeid, som bidra i utarbeidelse av dokumenter og rapporter, søke i og gjennomgå litteratur og sikre riktig kommunikasjon av resultater. 
  • Bidra i konkrete prosjekter og aktiviteter med nye ideer og innovative løsninger
  • Bidra med å planlegge og følge opp fagområdets/avdelingens aktiviteter

Om EFSA

EUs mattrygghetsorgan, EFSA, gjør uavhengige, vitenskapelige risikovurderinger og gir råd til EU-kommisjonen, EU-parlamentet og til medlemslandene om forhold knyttet til trygg mat.

EFSA ble opprettet i 2002 som et ledd i å bedre mattryggheten, beskytte forbrukerne og for å bevare tilliten til EUs matvareproduksjon.

Les mer og søk via EFSAs nettsider >

20.06.2016