Looking for English content? Try our English language search

Risikovurderinger og andre publikasjonerkeyboard_arrow_down

Om EFSAkeyboard_arrow_down

Om VKMkeyboard_arrow_down

Hovedkomiteen og faggruppenekeyboard_arrow_down

EFSA søker nye eksperter

EUs mattrygghetsorgan EFSA søker nye eksperter til to av sine paneler: panelet for tilsetningsstoffer og panelet for matkontaktmaterialer, aroma og prosesshjelpemidler.

EFSA ønsker eksperter med høy vitenskapelig kompetanse innenfor ett eller flere av de aktuelle fagområdene. Som medlem av EFSAs paneler er man med og utarbeider risikovurderinger for EFSA.

Medlemmene oppnevnes for tre år av gangen. Nye eksperter vil bli oppnevnt fra juli 2014.

Frist for å søke er 17. juni 2013.

Søknadsskjema og mer informasjon finner du på nettsidene til EFSA. 

Dette er EFSA

EFSA gjør uavhengige, vitenskapelige risikovurderinger og gir råd om forhold knyttet til trygg mat til EU-kommisjonen, EU-parlamentet og til medlemslandene.

Vitenskapskomiteen for mattrygghet er offisielt norsk kontaktpunkt for EFSA.

29.05.2013

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie