EFSA søker medlemmer til to fagpanel

Har du erfaring fra risikovurdering av kjemiske stoffer? Ønsker du å gjøre en forskjell for å trygge maten i Europa?

Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, European Food Safety Authority (EFSA), søker nye medlemmer til to av sine fagpanel for perioden 2017 - 2020:

  • Panel on Food Additives and Nutrient Sources Added to Food (ANS)
  • Panel on Food Contact Materials, Enzymes, Flavourings and Processing Aids (CEF)

Søknadsfristen er 30. juni 2016.

Om EFSA

EFSA gjør uavhengige, vitenskapelige risikovurderinger og gir råd til EU-kommisjonen, EU-parlamentet og til medlemslandene om forhold knyttet til trygg mat.

EFSAs ti fagpaneler er ansvarlige for å utføre risikovurderingene. Medlemmene av panelene er vitenskapelige eksperter fra hele EØS-området. De oppnevnes i kraft av sin egen fagkompetanse og i samsvar med EFSAs regler.

Du kan lese mer om kriteriene for å bli medlem her >

Internasjonalt nettverk av forskere

Forskning foregår i stadig større grad gjennom samarbeid på tvers av landegrenser.I følge Regjeringen, så må Norge delta i det internasjonale samarbeidet for å sikre kvalitet og fornyelse i forskningen, for å dele risiko og kostnader ved investeringer og for å hente hjem kunnskap og teknologi.

- EFSAs fagpaneler består av forskere fra ulike fagdisipliner fra hele Europa. Det å delta i et av EFSAs paneler er faglig spennende og utfordrende. Samtidig har det gitt meg internasjonal erfaring og utviklet mitt internasjonale forskernettverk. Det er jo i EFSA de store risikovurderingene gjøres, sier Helle Katrine Knutsen, leder av EFSAs panel for forurensninger i matkjeden.

Knutsen er også medlem av Vitenskapskomiteen for mattrygghets (VKM) faggruppe for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester.

Får innsikt i relevante faglige temaer

Medlemmene i EFSA-panelene deltar på møter flere ganger i året. I tillegg må medlemmene delta i arbeidsgrupper. Møtene og de fleste dokumentene er på engelsk.

- Det er lærerikt og utfordrende å være medlem i et EFSA-panel. Med engasjement, og ved å sette av nok tid og ressurser til det krevende arbeidet i panelene, får jeg innsikt i relevante faglige temaer og hvordan dette blir håndtert i andre land, sier Lucy Robertson. Hun er medlem av EFSAs fagpanel for biologiske farer og VKMs faggruppe for hygiene og smittestoffer.

Trond Rafoss, som er medlem av EFSAs panel for plantehelse og VKMs faggruppe for plantehelse, ser også den store verdien i å være uavhengig ekspert i et EFSA-panel.

- Foruten å være involvert i spennende arbeidsoppgaver som er bestilt fra en krevende kunde, gir rollen som uavhengig ekspert i et EFSA-panel en veldig god mulighet til å holde oversikt over hva som rører seg på bred basis internasjonalt innenfor sitt eget fagfelt, sier Tron Rafoss.

Dersom du har spørsmål, kan du kontakte EFSAs kontaktpunkt i Norge, Gisle Solstad:

E-post: gisle.solstad@vkm.no
Mobil: 98 36 72 86

Du kan lese mer og sende søknad her >

Kan skje endringer i mandatet

Vi gjør oppmerksom på at det kan skje endringer i mandatet til disse panelene. Endringene medfører at oppnevningsperioden som starter 1. juli 2017 kan utløpe 30. juni 2018. Bakgrunnen er at EFSA ønsker at utnevning i disse panelene skal komme i takt med resten av EFSAs fagpaneler.

07.06.2016