Publisert første gang 12. juni 2017

EFSA søker eksperter til sine fagpanel

Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, EFSA, søker nye medlemmer til sine ti fagpanel for perioden 2018 – 2021. Fagpanelene består av forskere fra ulike fagdisipliner fra hele Europa.

EFSA gjør uavhengige, vitenskapelige risikovurderinger og gir råd til EU-kommisjonen, EU-parlamentet og til medlemslandene om forhold knyttet til trygg mat.

EFSAs ti fagpanel er ansvarlige for å utføre risikovurderingene. Medlemmene av panelene er vitenskapelige eksperter fra hele EU- og-EØS-området. De oppnevnes i kraft av sin egen fagkompetanse og i samsvar med EFSAs regler.

Internasjonalt nettverk av forskere

Forskning foregår i stadig større grad gjennom samarbeid på tvers av landegrenser.Ifølge Regjeringen, må Norge delta i det internasjonale samarbeidet for å sikre kvalitet og fornyelse i forskningen, for å dele risiko og kostnader ved investeringer og for å hente hjem kunnskap og teknologi.

- EFSAs fagpanel består av forskere fra ulike fagdisipliner fra hele Europa. Det å delta i et av EFSAs panel er faglig spennende og utfordrende. Samtidig har det gitt meg internasjonal erfaring og utviklet mitt internasjonale forskernettverk. Det er jo i EFSA de store risikovurderingene gjøres, sier Helle Katrine Knutsen, leder av EFSAs panel for forurensninger i matkjeden.

Knutsen er også medlem av Vitenskapskomiteen for mattrygghets (VKM) faggruppe for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester.

Får innsikt i relevante faglige temaer

Medlemmene i EFSA-panelene deltar på møter flere ganger i året. I tillegg må medlemmene delta i arbeidsgrupper. Møtene og de fleste dokumentene er på engelsk.

- Det er lærerikt og utfordrende å være medlem i et EFSA-panel. Med engasjement, og ved å sette av nok tid og ressurser til det krevende arbeidet i panelene, får jeg innsikt i relevante faglige temaer og hvordan dette blir håndtert i andre land, sier Lucy Robertson. Hun er medlem av EFSAs fagpanel for biologiske farer og VKMs faggruppe for hygiene og smittestoffer.

Trond Rafoss, som er medlem av EFSAs panel for plantehelse og VKMs faggruppe for plantehelse, ser også den store verdien i å være uavhengig ekspert i et EFSA-panel.

- Foruten å være involvert i spennende arbeidsoppgaver som er bestilt fra en krevende kunde, gir rollen som uavhengig ekspert i et EFSA-panel en veldig god mulighet til å holde oversikt over hva som rører seg på bred basis internasjonalt innenfor eget fagfelt, sier Tron Rafoss.


Du kan lese mer og sende søknad her > 

Kontakt

Lite bilde av Gisle Solstad

Gisle Solstad

Administrasjonssjef og ansvarlig for driften av EFSAs kontaktpunkt i Norge

M: 98 36 72 86
Send e-post

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie