EFSA søker eksperter til arbeid med vitenskapelige risikovurderinger

EUs mattrygghetsorgan EFSA søker nye eksperter til åtte av sine paneler i tillegg til EFSAs vitenskapelige komité. EFSA søker eksperter med høy vitenskapelig kompetanse innenfor ett eller flere av de aktuelle fagområdene. Frist for å søke er 18. juni.

Som medlem av EFSAs paneler er man med og utarbeider risikovurderinger for EFSA. Medlemmene oppnevnes for tre år av gangen. 

Søknadsskjema og mer informasjon finner du på nettsidene til EFSA

Dette er EFSA

EFSA gjør uavhengige, vitenskapelige risikovurderinger og gir råd om forhold knyttet til trygg mat til EU-kommisjonen, EU-parlamentet og til medlemslandene.

Se video: Slik jobber EFSA

Vitenskapskomiteen for mattrygghet er offisielt norsk kontaktpunkt for EFSA.

Kontakt VKM, hvis du har spørsmål om EFSA

06.05.2014