EFSA søker eksperter til arbeid med risikovurderinger

EUs mattrygghetsorgan EFSA søker eksperter innen områdene ernæring, toksikologi, dyrehelse, dyrevelferd, plantehelse, genmodifiserte organismer, kontaminanter, allergier og næringsmiddelhygiene til sine fagpaneler og vitenskapelige komité.

EFSA søker eksperter til arbeid med risikovurderinger

EUs mattrygghetsorgan EFSA søker eksperter innen områdene ernæring, toksikologi, dyrehelse, dyrevelferd, plantehelse, genmodifiserte organismer, kontaminanter, allergier og næringsmiddelhygiene til sine fagpaneler og vitenskapelige komité.              

Ønsker du delta i arbeidet med trygg mat i Europa, vil du utvide ditt faglige nettverk og få førstehånds kunnskap om faglige problemstillinger på matområdet?

EFSA søker eksperter med vitenskapelig bakgrunn til å sitte sine ti fagpaneler og vitenskapelige komité (Scientific Committee).

Arbeid med risikovurderinger

Panelene utarbeider risikovurderinger i hele matkjeden for EU-kommisjonen, Europa-parlamentet og medlemslandene. Arbeidet i panelene består hovedsakelig i å skrive utkast til risikovurderinger og å delta på panelenes faste møter.

EFSAs vitenskapelige komité arbeider med utvikling av metodikk for risikovurderinger av mat og fôr innenfor hele EFSAs ansvarsområde. Komiteen gir også råd til EFSAs administrerende direktør.

Oppnevnes for tre år

Ekspertene oppnevnes for tre år av gangen. Ekspertene oppnevnes i kraft av sin egen fagkompetanse. De representerer ikke landet de kommer fra, sin arbeidsgiver eller andre interesser i arbeidet.

EFSA holder til i Parma i Nord-Italia. Panelene og EFSAs vitenskapelige komité avholder de fleste av sine møter her. Sekretariatet til EFSA administrerer arbeidet og bistår ekspertene faglig og praktisk.

Send søknad

Søknadsfrist er 31. mai 2011.

 Kontaktpunkt for EFSA i Norge

Vitenskapskomiteen for mattrygghet er offisielt norsk kontaktpunkt for EFSA. Kontakt assisterende direktør Marie Louise Wiborg eller kommunikasjonsrådgiver Astrid Bjerkås dersom du har spørsmål.

Tlf. 21 62 28 00

E-post vkm@vkm.no

11.04.2011