EFSA skal utarbeide sin første fullstendige risikovurdering av akrylamid

EUs mattrygghetsorgan, EFSA, melder at de for første gang skal foreta en fullstendig risikovurdering av potensielle helseskader ved eksponering for akrylamid gjennom mat. Det er planlagt at et utkast til vurderingen skal legges ut til åpen høring i midten av 2014. Den endelige risikovurderingen er planlagt ferdigstilt i første halvdel av 2015.

Akrylamid er et kjemisk stoff som dannes naturlig når mat tilberedes ved høy temperatur, slik som steking, baking og fritering. Det finnes spesielt mye av stoffet i matvarer som inneholder mye stivelse. Eksempler på dette er kjeks, brød, potetgull, pommes frites og kaffe.

I 2005 uttalte EFSA at akrylamid potensielt kan være skadelig for menneskers helse og at mengden akrylamid i mat bør reduseres. Dette ble slått fast på bakgrunn av dyrestudier som viste at akrylamid kan skade gener og ha kreftfremkallende effekt.

EU-landene Sverige, Danmark, Tyskland og Frankrike foreslo i 2012 at EFSA burde utarbeide en risikovurdering om akrylamid på bakgrunn av nye studier om den kreftfremkallende effekten. I tillegg har EU-kommisjonen senere bedt om en vurdering av hvilken risiko akrylamid i mat utgjør for menneskers helse.

EUs medlemsland er oppfordret til å utføre årlig kontroll av akrylamid-nivåer i matvarer. EFSA har vurdert disse dataene i fire årlige overvåkingsrapporter. På denne måten har EFSA nå god kjennskap til hvor mye akrylamid som finnes i europeiske matvarer. Den siste rapporten fra 2012 viste at nivåene av akrylamid i de fleste vurderte matvarekategoriene ikke hadde endret seg fra tidligere år.

EFSAs ekspertpanel for forurensninger i matkjeden vil bruke resultatene fra disse rapportene til å beregne hvor mye akrylamid forbrukerne får i seg gjennom kosten. I tillegg vil dette og annen tilgjengelig vitenskapelig informasjon bli brukt til å vurdere hvor helseskadelig akrylamid er.

Den nye risikovurderingen vil gjøre det enklere for EUs beslutningstakere å håndtere mulig risiko knyttet til forekomsten av akrylamid i matkjeden.

15.07.2013