EFSA senker det tolerable inntaksnivået for melamin

EFSA, EUs mattrygghetsorgan, har senket det tolerable daglige inntaket (TDI) for melamin, ettersom nye analyser tilsier at stoffet kan ha skadelig effekt på nyrene ved lavere inntaksnivåer enn det som tidligere er antatt.

Melamin brukes hovedsakelig i produksjonen av spesielle plasttyper og kan gjenfinnes i mat som følge av migrasjon fra matkontaktmaterialer.

EFSA har tidligere gitt EU-kommisjonen vitenskapelige råd da det i 2007 og 2008 ble oppdaget at melamin var ulovlig tilsatt i fôr til kjæledyr og ulike melkeprodukter fra Kina. Melamin inneholder høye nivåer av nitrogen og ble ulovlig tilsatt matvarer for å gi inntrykk av et forfalsket høyt proteininnhold. Den ulovlige forfalskningen av mat og fôr resulterte i Kina til sykdom og død hos spedbarn og kjæledyr (katter og hunder), som følge av nyreskade forårsaket av nyrestein og urinveislidelser.

I 2009 ba EU-kommisjonen EFSA om å revurdere TDI-verdien for melamin og samtidig angi sannsynlige nivåer for bakgrunnseksponering for melamin og lignende forbindelser både hos mennesker og dyr.

EFSAs ekspertpanel for forurensninger (CONTAM-panelet) har nå, med bakgrunn i en statistisk analyse av de toksikologiske data som finnes for melamin, fastsatt en ny TDI-verdi på 0.2 mg per kg kroppsvekt. Dette er i overensstemmelse med den TDI-verdien som ble fastsatt av Verdens helseorganisasjon i 2008.

Det er påvist at små mengder melamin kan migrere over i maten, spesielt fra kopper og tallerkener som er laget av melamin-formaldehyd plast (”melaware”). Eksponeringsdata vurdert av EFSAs panel for matkontaktmaterialer (CEF-panelet) tilsier imidlertid at inntaket av melamin fra mat generelt sett ligger under TDI.

I lys av den reduserte TDI-verdien, anbefaler EFSA at EUs grenseverdier for migrasjon (spesifikk migrasjonsgrense, SML) av melamin til næringsmidler vurderes på nytt, ettersom mat ikke er den eneste
eksponeringskilden.

Les EFSAs risikovurdering

14.04.2010