EFSAs arbeidsplan for 2013

EUs mattrygghetsorgan EFSA forventer å publisere rundt 690 risikovurderinger og andre uttalelser i 2013. Det fremgår av EFSAs arbeidsplan for i år.

Ifølge EFSA, vil de blant annet publisere vurderinger knyttet til bruk av velferdsindikatorer og kjøttkontroll i 2013. Videre vil EFSA publisere vurderinger om mykotoksiner og akrylamid. Andre viktige områder er ifølge EFSA vurderinger knyttet til biehelse og plantevernmidler, bisfenol A og asparam, for å nevne noen.

Arbeidsprogrammet for 2013 reflekterer ifølge EFSA oppgavene de har knyttet til å beskytte forbrukere, dyr og miljø, samtidig som de skal bidra til innovasjon på matområdet.

Last ned EFSAs arbeidsplan for 2013 på deres nettsider.

20.03.2013