EFSA-rapport om opprettholdelse av kuldekjeden ved lagring og transport av kjøtt

Tiden mellom slakting og hakking av kjøtt kan forlenges uten å forårsake mer vekst av sykdomsfremkallende bakterier om tillatt lagringstemperatur senkes.

Dette er hovedkonklusjonen i en risikovurdering som det europeiske mattrygghetsorganet, EFSA, har gjennomført.

I risikovurderingen vurderes kombinasjoner av lagringstid og temperatur for ulike typer kjøtt, med fokus på å sammenligne bakterievekst med nåværende standarder.

Les mer på EFSAs nettsider

Publisert 30.07.2014