EFSA-rapport om Listeria i spiseklar mat

Bare en liten andel av spiseklar mat i EU inneholder for høye nivåer av Listeria-bakterien. Det viser en rapport fra EUs mattrygghetsorgan EFSA. Etter som spiseklar mat er populært og Listeria-infeksjoner kan være alvorlige, er det imidlertid viktig med årvåkenhet i alle ledd for å forhindre forekomst av Listeria-bakterier i mat, mener EFSA.

EU stiller en rekke krav til virksomheter som produserer og serverer mat, blant annet krav til god hygiene og riktig temperatur ved lagring av mat. EFSA mener disse tiltakene er viktige, men sier det også er viktig at forbrukerne lagrer maten riktig hjemme. Temperaturen i kjøleskapet bør derfor holdes lav. I Norge anbefaler Mattilsynet at temperaturen i kjøleskapet ligger på mellom 0 og 4 grader celsius.

I EU ble det i 2011 rapportert om rundt 1470 humane tilfeller av listeriose (Listeria monocytogenes-infeksjon). Dødeligheten var på 12,7 %.

Smitten kommer som oftest fra spiseklar mat av fisk og kjøtt eller mykost som inneholder Listeria-bakterien.

Spiseklar mat en vanlig kilde til Listeria-infeksjoner. Det er ifølge EFSA fordi produktene kan stå lenge i butikkhyllene, og fordi spiseklar mat spises uten videre varmebehandling.

Listeriose kan gi en rekke symptomer, fra influensalignende symptomer som kvalme, oppkast og diaré til mer alvorlige som hjernehinnebetennelse eller andre potensielt livstruende komplikasjoner. Eldre, gravide, nyfødte og personer med svekket immunforsvar er spesielt utsatt for Listeria-infeksjoner.

I EU tillates det 100 Listeria-bakterier per gram mat. EFSAs rapport viser at Listeria ble funnet i 10,3 % av fiskeproduktene som ble testet, i 2,1 % av prøvene av kjøttprodukter og i 0,5 % av prøvene fra mykost. Bare 1,7 % av fisken, 0,4 % av kjøtt og 0,06 % av osteprøvene inneholdt mer Listeria enn det som er tillatt.

Les mer på EFSAs nettsider

27.06.2013. Sist oppdatert 03.07.2013