EFSA-rapport om fipronil i egg og kylling

742 prøver fra egg og kylling inneholdt rester av insektmiddelet fipronil som overskrider lovlige nivåer. Det fremgår av en rapport fra den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, EFSA.

EFSA har analysert over 5000 prøver fra egg og kylling fra EU-land, som er samlet inn etter at det ble oppdaget rester av fipronil i egg sommeren 2017.

Prøvene ble samlet i perioden 1. september til 30. november 2017, og analysert for fipronil og andre aktive stoffer som EU-kommisjonen hadde spesifisert. Nesten alle prøvene med rester som overskred lovlige nivåer, var relatert til fipronil.

Produsenter i åtte EU-land

Produktene stammet fra åtte medlemsland – Nederland, Italia, Tyskland, Polen, Ungarn, Frankrike, Slovenia og Hellas.

Det var hovedsakelig egg og fett fra verpehøner om var forurenset. Det ble også rapportert om noen overskridelser fra fileter fra verpehøns og fra eggepulver.

Rapporten om resultatene fra analysene er delt med risikohåndterere i EU-landene.

Les rapporten på EFSAs sider her Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu..

Bakgrunn

Det var belgiske myndigheter som oppdaget fipronilrester i egg i juli 2017. Det førte til at millioner av egg ble trukket tilbake fra markedet i EU. Forurensingen skyldtes ulovlig bruk av veterinære medikamenter som ikke var godkjent.

Norge ble ikke berørt av hendelsen. Alle egg som selges i Norge er norskproduserte, og er underlagt en såkalt salmonellagaranti. Unntaket er perioder da Norge ikke har nok egg. Da importeres egg fra Finland og Sverige, som har samme garanti.

Orkla kalte tilbake 16 dressingprodukter, etter funn av fipronil i eggeplommepulver fra en tysk produsent.