EFSA oppdaterer råd til forbrukarane om konsum av spirer etter E. coli-utbrotet i Tyskland og Frankrike

EU sitt mattryggingsorgan EFSA fråråder ikkje lengre forbrukarane å dyrke spirer heime eller ete rå spirar. Det kjem etter at bukkhornskløverfrø frå Egypt, som tidlegare i år blei identifisert som den mest sannsynlege kjelda til smitte av E. coli 0104:H4, er fjerna frå marknaden i EU og importrestriksjonar er innført.

EFSA råder no forbrukarar som har spørsmål om konsum av spirar om å spørje nasjonale styresmakter om råd.

Dei oppdaterte råda frå EFSA blir følgt av ein vitskapleg rapport som oppsummerer utbrotet av E. coli 0104:H4 i Tyskland og Frankrike i 2011.

EFSA sitt panel for biologiske farar vil i dei komande vekene publisere ei risikovurdering av spirer og spirande frø på oppdrag for EU-kommisjonen.

Les meir på EFSA sine nettsider