Publisert første gang 31. januar 2017

EFSA: OpenFoodTox – en ny database med informasjon om stoffer i mat

OpenFoodTox er en ny database fra EFSA (den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet). Databasen gir en samlet informasjon om mer enn 4400 stoffer i mat og fôr fra mer enn 1650 av EFSA sine vitenskapelige uttalelser.

I databasen finnes informasjon om negative helseeffekter fra de ulike stoffene, og om trygge inntaksnivåer som for eksempel akseptabelt daglig inntak. Det er også lenker til EFSA sine vitenskapelige uttalelser om de ulike stoffene og til aktuelt EU regelverk.

Åpenhet om EFSAS arbeid EFSA kaller databasen en milepæl i arbeidet for åpenhet om risikovurderinger av stoffer i mat og fôr.

Databasen vil også kunne være viktig for fremtidig utviklingen av datamodeller som kan være alternativ til dyreforsøk for å fremskaffe informasjon om ulike kjemiske stoffers giftighet.

Les mer om OpenFoodTox på EFSAs nettsider Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu..