EFSA ønsker tilbakemelding på kommunikasjon av usikkerhet i vitenskapelige vurderinger 

Har du synspunkter hvordan usikkerhet i vitenskapelige vurderinger kommuniseres best mulig? Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, EFSA, ønsker tilbakemelding det. 

EFSA ønsker å tilpasse språket og innholdet i vitenskapelige vurderinger slik at ulike målgrupper lettere forstår informasjon om usikkerhet.

EFSA ønsker tilbakemelding fra forskningsformidlere, samfunnsvitere, akademikere, fagfolk som gjør vurderinger, beslutningstakere og andre som gir eller bruker vitenskapelige råd om mattrygghet eller folkehelse.

Innspill kan sendes til EFSA innen 24. juni 2018.

Les mer på EFSAs sider. Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.