EFSA ønsker tilbakemelding og kommentarer til ny strategi

European Food Safety Authoritys (EFSA) utkast til ny strategi er ute til offentlig høring. Dokumentet tar for seg EFSAs strategiske og operasjonelle mål for de neste fem årene og hvilke tiltak som må gjøres for å nå målene

EFSA ønsker tilbakemeldinger og kommentarer på utkastet til den nye strategien. Dette er et viktig steg i prosessen med å sikre at de strategiske målene er i tråd med nøkkelinteressentenes og allmennhetens forventninger til EFSA. 

Frist for tilbakemelding er 20. november.

Les mer på EFSAs nettsider >

29.10.2015