EFSA ønsker større åpenhet om arbeidet

EUs mattrygghetsorgan EFSA vil i samarbeid med sine offisielle partnere og andre berørte parter finne ut hvordan og i hvilken utstrekning EFSA skal gi offentligheten tilgang til dataene som ligger til grunn for risikovurderingene som EFSA gjør.

Prosjektet er en del av EFSAs forpliktelse om åpenhet i sitt arbeid. Prosjektet er også et ledd i å følge opp anbefalingene om mer åpenhet som ble gitt i en uavhengig rapport om EFSAs arbeid.

14. januar i år offentliggjorde EFSA alle dataene som ligger til grunn for risikovurderingen de har gjort at den genmodifiserte maisen NK603.

Les mer på EFSAs nettsider.

04.03.2013