EFSA ønsker innspill til foreløpig risikovurdering av aspartam

Det kunstige søtstoffet aspartam utgjør ingen helserisiko for mennesker ved den mengden aspartam folk får i seg gjennom mat og drikke. Grensen for hva som er akseptabelt daglig inntak (ADI) for aspartam er vurdert å gi beskyttelse for majoriteten av befolkningen, fordi befolkningen får i seg mindre aspartam enn akseptabelt daglig inntak.

Det er konklusjonen i en foreløpig risikovurdering som EUs mattrygghetsorgan EFSA har gjort av aspartam. EFSA har i vurderingen vurdert all tilgjengelig vitenskapelig informasjon, med en detaljert og metodisk gjennomgang av alle kilder og studier.

Aspartam er et kunstig søtstoff som blant annet brukes i sukkerfri brus og saft. Aspartam har vært vurdert av myndigheter over hele verden siden 80-tallet.

Dette er imidlertid den første fulle risikovurderingen som EFSAs panel for tilsetningsstoffer har gjort av aspartam.

EFSA ønsker innspill

EFSA har lagt risikovurderingen ut på høring og ber alle som har kommentarer om å sende dem disse innen høringsfristen 15. februar. 2013. Endelig versjon av risikovurderingen forventes å foreligge i løpet av mai 2013. Les mer om vurderingen på EFSAs nettsider. 

Tidligere vurderinger av aspartam

EFSA konkluderte i 2011 med at to nye nye vitenskapelige studier av aspartam og andre kunstige søtstoffer ikke grunnlag for å revidere tidligere sikkerhetsvurderinger av aspartam eller andre søtstoffer som er tillatt i EU.

I 2010 konkluderte EFSA etter å ha gjennomgått ny litteratur med at det ikke er påvist ny viten som tilsiser at EFS bør revurderie sine vurderinger av aspartam.

I 2006 konkluderte EFSA med at aspartam er trygt, etter å ha vurdert en vitenskapelig studie fra instituttet European Ramazzini Foundation i Bologna

11.01.2013