EFSA ønsker innspill på referanseverdier for inntak av natrium

Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, EFSA, har lagt ut utkast til referanseverdier for inntak av natrium på offentlig høring. Høringsfrist er 12. november 2017.

Utkastet inngår i EFSAs serie av vitenskapelige næringsstoffanbefalinger for alle makro og mikronæringsstoffer. Utkastet er basert på systematiske oversikter om forholdet mellom inntak av natrium og helseutfall, særlige kardiovaskulære sykdommer og beinhelse.

EFSAs Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies (NDA) har utviklet en protokoll som beskriver trinnene som følges ved seleksjon av litteratur som ligger til grunn for næringsstoffanbefalingene.

Interesserte parter inviteres til å kommentere den foreslåtte protokollen og andre deler av vurderingen innen 12. november 2017.

Les mer og delta her. Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Saltinntak i Norge

Norske anbefalinger for inntak av næringsstoffer gis av Helsedirektoratet. De er basert på felles nordiske anbefalinger.

Les mer om de norske anbefalingene her. Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Det er et stort arbeid på gang for å redusere saltinntak i Norge. Målet er at inntaket reduseres med 15 prosent innen 2018.

Det såkalte Saltpartnerskapet har som mål å stimulere til at produsentene reduserer innholdet av salt i matvarer og i servert mat, og til økt bevissthet om salt og helse i befolkningen.

Les mer om Saltpartnerskapet her. Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.