Risikovurderinger og andre publikasjonerkeyboard_arrow_down

Om EFSAkeyboard_arrow_down

Om VKMkeyboard_arrow_down

Hovedkomiteen og faggruppenekeyboard_arrow_down

EFSA omorganiserer sekretariatet

EUs mattrygghetsorgan EFSA omorganiserer sekretariatet sitt. Hensikten er å kunne utnytte ressursene bedre, arbeide mer effektivt og tilby bedre service til firmaer som søker om ulike typer godkjenninger.

Omorganiseringen vil foregå gradvis i 2011 og skal være ferdig gjennomført til 2012.

EFSAs vitenskapelige paneler er ansvarlige for risikovurderingene som utføres. De vil nå bli forankret i to forskjellige enheter, en for panelene som hovedsakelig gjør risikovurderinger i forbindelse med behandling av ulike typer godkjenningssøknader (for eksempel GMO, tilsetningsstoffer og plantevernmidler) og en enhet for de resterende panelene.

Oppretter service-desk

Det vil bli opprettet en egen service-desk som skal serve firmaene som sender inn godkjenningssøknadene. Opprettelsen av service-desken vil også legge til rette for at EFSA i fremtiden skal kunne ta betalt for behandling av søknader hvis det blir aktuelt.

Todelt kommunikasjonsavdeling

EFSAs kommunikasjonsavdeling vil i fremtiden bestå av to enheter. Den ene vil ha ansvaret for utforming av innholdet, den andre vil håndtere formidlingen i alle kanaler fra sosiale medier, pressemeldinger, rapporter, konferanser osv.

- EFSA har vokst mye siden opprettelsen i 2002. Det er fornuftig at vi nå gjennomgår hvordan vi er organisert for å sikre at vi arbeider på den beste og mest effektive måten, sier administrerende direktør i EFSA Geslain-Lanéelle.

Les mer om omorganiseringen på EFSAs nettsider.

05.05.2011

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie