EFSA og medlemslandene har ferdigstilt sin revurdering av glyfosat

Det er usannsynlig at glyfosat utgjør noen kreftfare for mennesker. Det er konklusjonen i revurderingen som EFSA og medlemslandene har gjort av glyfosat.

Glyfosat er virksomt stoff i mange plantevernmidler. Plantevernmidler som inneholder glyfosat er godkjente for bruk ut 2015.

Plantevernmidler med glyfosat brukes til å bekjempe ugras. Glyfosat virker på de fleste en- og tofrøbladede planter ved å hemme et enzym som heter 5-enolpyruvylshikimat-3-fosfat syntase (EPSPS). Dette enzymet er nødvendig for å lage aminosyrer, og når det hemmes dør planten. Enzymet finnes i alle planter, sopp og bakterier, men ikke i dyr og mennesker.

Glyfosat kan også brukes til tvangsmodning av planter. Tvangsmodning er ikke lov i Norge. Mattilsynet har gitt dispensasjon i enkelttilfeller til å bruke plantevernmidler med glyfosat til å tvangsmodne korn. 

Revurdering av glyfosat

Revurderingen som EFSA og medlemslandene har gjort vil være en del av beslutningsgrunnlaget når EU-kommisjonen skal vurdere om glyfosat fortsatt skal stå på listen over stoffer som er tillatt i plantevernmidler. Medlemslandene vil bruke vurderingen når de skal vurdere hvorvidt plantevernmidler med glyfosat utgjør en helserisiko eller ikke.

Til grunn for vurderingen ligger en stor mengde studier, inkludert flere studier som ikke inngikk i vurderingen som WHOs kreftforskningsinstitutt IARC gjorde av glyfosat tidligere i år.

For første gang er det fastsatt en akutt referansedose for glyfosat. Akutt referansedose vil si hvor mye en person kan innta i løpet av ett måltid, eller én dag, uten at det er fare for akutte (umiddelbare) helseeffekter. Akutt referansedose for glyfosat er satt til 0,5 milligram glyfosat per kilo kroppsvekt.

Akseptabelt daglig inntak (ADI) for glyfosat er satt til 0,5 milligram glyfosat per kilo kroppsvekt. ADI beskriver hvor stor dose man kan innta hver dag hele livet uten å ta skade av det.

Akseptabelt eksponeringsnivå for de som sprøyter (AOEL) er satt til 0,1 milligram glyfosat per kilo kroppsvekt per dag.

Les mer og last ned vurderingen på EFSAs nettsider >  Les mer på EFSAs nettsider om stegene i vurdering av aktive stoffer i plantevernmidler >

Les mer om stegene i godkjenningsprosessen for plantevernmidler på Mattilsynets nettsider >  

Les om plantevernmidler på Matportalen >

Publisert 12.11.2015, oppdatert 13.11.2015