EFSA og landene møtes i Venezia for å bidra til trygg mat

Smitte og forurensning stopper ikke ved landegrensene. - Vi må bringe sammen de beste ekspertene for å trygge maten i Europa, sa direktør i Bernhard Url i EFSA da han åpnet møtet i EFSAs rådgivende organ i Venezia denne uken.

Blant sakene som ble diskutert på møtet var retningslinjer for samarbeid i saker hvor ekspertene i EFSA og landene er uenige. Målet er å komme frem til retningslinjer som sikrer åpen, vitenskapelig diskusjon og samtidig bidrar til risikovurderinger som er forankret både i EFSA og i landene.

Norge med i EFSAs rådgivende organ

EFSAs rådgvende organ (EFSA Advisory Forum) består av representanter fra medlemslandene, Island og Norge. Norges medlem er Lars E. Hanssen, direktør i Vitenskapskomiteen for mattrygghet. EFSA Advisory Forum møtes fire ganger i året.

Les mer om EFSAs rådgivende organ

Trygger maten i EU

EFSA (European Food Safety Authority) er EUs mattrygghetsorgan. Oppgaven til EFSA er å gjøre risikovurderinger for EU-kommisjonen, EU-parlamentet og medlemslandene. Risikovurderingene er vitenskapelig beslutningsgrunnlag når myndighetene EU utvikler tiltak og regelverk for å trygge maten.

Risikovurderingene i EFSA utføres av fagpaneler. I fagpanelene sitter forskere fra hele Europa. Noen av disse kommer også fra Norge.

Vitenskapskomtieen for mattrygghet er norsk kontaktpunkt for EFSA.

25.09.2014