EFSA og EPPO avholder workshop om plantehelse

EFSA (European Food Safety Authority) og EPPO (European and Mediterranean Plant Protection Organization) arrangerer workshop om innsamling og deling av data om plantehelse.

Arrangementet vil finne sted i EFSAs lokaler i Parma, Italia 1.-3. april 2014.

Målet med workshopen er å utveksle erfaringer om hvordan man best kan samle inn, lagre og dele informasjon om plantehelse på nasjonalt, regionalt og globalt nivå.

Workshopen vil bestå av foredrag, diskusjoner og postersesjoner.

Målgruppen for workshopen er myndigheter, forskere, næringsorganisasjoner og andre med interesse for plantehelse. Workshopen vil ikke ta for seg temaer knyttet til plantevernmidler.

Mer informasjon og påmelding via EFSAs nettsider04.10.2013