EFSA og ECHA ønsker innspill på veiledning for identifisering av hormonsforstyrrende stoffer

En veiledning for identifisering av hormonforstyrrende stoffer i pesticider og biocider er lagt ut på offentlig høring. Det er den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) og det europeiske kjemikaliebyrå (ECHA) som inviterer til høring.

Dokumentet er utviklet av EFSA og ECHA på oppdrag fra EU-kommisjonen. Kommisjonens Joint Research Centre har støttet arbeidet.

Frist for innspill: 31. januar 2018

Dokumentet er oppdatert etter at EFSA og ECHA har fått innspill fra eksperter i medlemsland, fra industrien og frivillige organisasjoner.

Nå inviteres alle interesserte til å kommentere på utkastet.

Her er lenke til utkastet og til høringsskjema. Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Fristen for å levere kommentarer er 31. januar 2018. Alle kommentarer vil bli tatt i betraktning i sluttføringen av veiledning.