EFSA og ECHA med høring om glyfosat

EFSA og Det europeiske kjemikaliebyrået, ECHA, er i gang med parallelle hørinnger om de første vitenskapelige evalueringene av glyfosat. Høringene pågår i 60 dager. Alle interesserte oppfordres til å delta.I høringen vil EFSA samle inn tilbakemeldinger om rapporten om fornyet vurdering av glyfosat. ECHAs høring handler om den harmoniserte klassifiserings- og merkingsrappoprten.

De vitenskapelige evalueringene som ble lagt ut til høring 23. september er utarbeidet av Assessment Group on Glyphosate, som består av nasjonale myndigheter i Frankrike, Ungarn, Nederland og Sverige.

EFSA og ECHA ettersteber åpenhet og ønsker å trekke innbyggere og interessenter så nært sitt arbeid som mulig. Alle interesserte oppfordres til å bidra i høringene. Alle kommentarer blir publisert på EFSA og ECHAs nettsider, etter at fristen for å gi innspill er ute.

EFSA og ECHA vil deretter samle tilbakemeldinger som er relevante for den videre prosessen i de respektive byråene.

Les mer på EFSAs nettsider, her Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu..