EFSA og ECDC publiserer første felles rapport om antibiotikaresistens i zoonotiske bakterier i EU

EUs mattrygghets organ EFSA og European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) har analysert og sammenstilt data fra medlemslandene om forekomst av antibiotikaresistens i zoonotiske bakterier i EU.

Rapporten, som baserer seg på data fra 2009, viser at en stor andel av bakterien Campylobacter hos mennesker er resistente mot ciprofloxacin, som er et viktig antibiotikum i behandling av infeksjoner hos mennesker.

Hos dyr er en viss andel av Salmonella (i kyllinger), Campylobacter og ikke sykdomsfremkallende E. coli resistente mot ciprofloxacin. 

En liten andel av Salmonella hos mennesker og Salmonella og ikke-sykdomsfremkallende E.coli hos dyr er resistente mot tredje generasjons cephalosporiner. Verdens helseorganisasjon anser denne typen antibiotika som kritisk i behandling av infeksjonssykdommer hos mennesker. 

Resistens mot antibiotika oppstår når mikroorganismer utvikler mekanismer som reduserer effekten av behandlingen eller gjør at middelet mister sin virkning. Resistente bakterier kan spres via mange ulike veier. 

Når antibiotikaresistens opptrer i zoonotiske bakterier i dyr og mat kan det hindre effektiv behandling av infeksjonssykdommer hos mennesker. (Zoonotiske bakterier vil si bakterier som kan smitte fra dyr til mennesker). 

I forbindelse med publisering av rapporten uttalte direktør for ECDC, Marc Sprenger, at rapporten vil være et viktig bidrag i EU-kommisjonens arbeid med å bekjempe antibiotikaresistens.

Les mer og last ned rapporten på nettsidene til EFSA

09.08.2011