EFSA offentliggjør nye vurderinger av helsepåstander

EUs organ for risikovurderinger på matområdet, EFSA, har offentliggjort den andre av en serie vurderinger av helsepåstander knyttet til matvarer og matingredienser. EFSA mener at det kun forelligger tilstrekkelig vitenskaplig dokumentasjon for åtte av de 416 vurderte påstandene.

En helsepåstand er en påstand som sier noe om en sammenheng mellom et næringsmiddel, eller en ingrediens i et næringsmiddel, og helse. Et eksempel på en slik helsepåstand kan være: ”Kan styrke benbygningen”.

De åtte helsepåstandene som EFSA mener er tilstrekkelig dokumentert i denne omgang er:

  • Vitamin D kan gi effekter som kan kobles til immunsystemet.
  • Kalium bidrar til normal funksjon av muskler og nerver, og til et normalt blodtrykk.
  • Guargummi er en type fiber som bidrar til normale kolesterolverdier.
  • Jetlag kan oppleves lettere dersom man spiser melatonin den første natten og noen dager etter reisen.
  • Måltidserstatninger som inneholder færre enn 250 kcal per porsjon kan bidra til vektreduksjon og deretter til å beholde vekten.

EFSA uttalte seg negativt om de øvrige 408 helsepåstandene, fordi
informasjonen som de fikk tilsendt fra produsentene av matvarene og
matvareingrediensene var mangelfull.

I mange tilfeller manglet det vitenskapelig dokumentasjon som beviste at de påståtte helseeffektene har noen effekt. Andre ble blant annet avvist fordi det ikke forelå resultater fra relevante vitenskapelige studier gjort på mennesker.

På bakgrunn av EFSAs vurderinger vil EU-kommisjonen avgjøre om det i
fremtiden skal være tillatt å bruke disse helsepåstandene.

EFSA arbeider med å gjennomgå over 4000 ulike helsepåstander. Arbeidet ventes å være avsluttet i 2011.

Klikk her for å lese mer på EFSAs nettsider.

11.03.2010