EFSA offentliggjør første serie av vurderinger av helsepåstander

EUs organ for risikovurderinger på matområdet, EFSA, har offentliggjort de første av en serie vurderinger av helsepåstander knyttet til matvarer og matingredienser.

EUs organ for risikovurderinger på matområdet, EFSA, har
offentliggjort de første av en serie vurderinger av helsepåstander knyttet til
matvarer og matingredienser.

En helsepåstand er en påstand som angir, indikerer eller antyder at det er
sammenheng mellom en matvare, en matvaregruppe eller en av matvarens bestanddeler, og helse.

Et eksempel på en slik helsepåstand kan være: ”Kalsium har betydning for
oppbygning og vedlikehold av benbygningen”.

Eksperter i EFSAs panel for dietetiske produkter, ernæring og allergi (NDA) har vurdert det vitenskapelige grunnlaget for over 500 påstander. EFSAs vurderinger vil være en viktig del av grunnlaget når Europakommisjonen og medlemslandene skal behandle og eventuelt godkjenne slike helsepåstander.

NDA-panelet har gjennomgått 523 helsepåstander knyttet til over 200 matvarer og matingredienser som vitaminer og mineraler, fiber, fett, karbohydrater, probiotiske bakterier og planteingredienser. For om lag en tredjedel av helsepåstandene er evalueringene positive – det vil si at EFSA finner at det er vitenskapelig dokumentasjon som underbygger påstandene.

Påstandene er først og fremst knyttet til effekten av vitaminer og mineraler, men omfatter også kostfiber, og fettsyrer som skal regulere kolesterolnivå samt sukkerfri tyggegummi for å fremme tannhelsen.

Manglende dokumentasjon

Manglende vitenskapelig dokumentasjon om stoffet som påstanden er knyttet til er årsaken til nesten halvparten av vurderingene med negativ konklusjon. Dette gjelder for eksempel probiotiske bakterier og ulike planteingredienser.

I de tilfellene der de aktuelle ingrediensene ikke er klart og tydelig
identifisert, har det heller ikke vært mulig for panelet å vurdere om den
vitenskapelige dokumentasjonen faktisk er knyttet til det samme stoffet som man hevder har de påståtte helseeffektene.

EFSA skal til sammen gjennomgå over 4000 ulike helsepåstander.

EFSA har invitert eksperter fra medlemslandene og Europakommisjonen til et møte i Brussel 6. oktober 2009 for å presentere og diskutere panelets
vurderinger av helsepåstander. EFSA har forberedt et bakgrunnsdokument for diskusjonene.

01.10.2009