EFSA: ny evaluering av fosfater

Estimert inntak av fosfater fra mat kan overstige det trygge nivået som er fastsatt av Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, EFSA, etter at EFSA igjen har vurdert hva som er et trygt nivå.

Fosfater er viktige næringsstoffer som finnes naturlig i mat og i menneskekroppen. Ulike fosfater kan også brukes som tilsettingsstoff.

En gruppe stoffer som ofte refereres til som "fosfater", er godkjente tilsetningsstoffer i EU. De tilsettes en lang rekke matvarer og har egenskaper som antioksidant og emulgatorer. Fosfater er også godkjent som tilsetnngsstoff i mat til spedbarn og små barn.

Akseptabelt daglig inntak

For første gang har EFSA fastsatt et akseptabelt daglig inntak (ADI) for fosfater, som tilsvarer 40 milligram fosfat per kilo kroppsmasse per dag. Det tilsvarer et inntak på 2,8 gram per dag for en voksen person på 70 kilo. ADI-en tar høyde for inntak av fosfat fra ulike kilder, både fra naturlige kilder og tilsetningsstoffer.

Denne grenseverdien gjelder for friske personer, og ikke for personer med nedsatt nyrefunksjon.

Fosfat i kosttilskudd

EFSA anbefaler at det settes klare grenseverdier for hvor mye fosfat som kan tilsettes kosttilskudd. Slik det er i dag, kan de som jevnlig bruker kosttilskudd der fosfater er brukt som tilsetningsstoff, komme over trygt nivå.

Les mer EFSAs sider.