EFSA noe bekymret over mineraloljer i mat

EUs mattrygghetsorgan EFSA uttrykker at inntaket av hydrokarboner fra mineralolje (MOH) gjennom maten kan gi grunn til bekymring. Hovedkildene er emballasje av resirkulert papp og papir med rester av trykksverte, foruten tilsetningsstoffer, prosesshjelpemidler og smøremidler brukt i produksjon.

Dette er hovedkonklusjonen i en uttalelse fra EFSA, som har vurdert inntaket av MOH i ulike grupper av befolkningen. Leder av Hovedkomiteen til Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM), Jan Alexander, har ledet arbeidet i EFSAs arbeidsgruppe om MOH.

Hva er MOH?

MOH er en samlebetegnelse for ulike blandinger av hydrokarboner og omfatter tusenvis av kjemiske komponenter med forskjellig struktur og størrelse. De stammer hovedsakelig fra råolje, men blir også fremstilt syntetisk fra kull, naturgass og biomasse. Den kjemiske sammensetningen av de fleste MOH-blandingene er ukjent og varierer vanligvis fra gruppe til gruppe. Disse høyst komplekse blandingene blir mye brukt både i matvareindustrien og i private husholdninger.

Tilgjengelige data viser at det finnes MOH i ulike mengder i nesten alle matvaregrupper. Matkorn og brødvarer viser spesielt høye nivåer, noe som kan skyldes glans- og smøremidler brukt i bakeprosessen. MOH i tørrmat, herunder dessertpulver og nudler, kan ifølge EFSA knyttes spesielt til overføring fra emballasje av resirkulert papp og papir.

To hovedtyper

EFSA har gruppert MOH i mettede og aromatiske mineraloljer. Mulige helseeffekter varierer mye. Aromatiske mineraloljer kan skade arvematerialet i cellene (DNA) og forårsake kreft, mens noen mettede mineraloljer kan samle seg i kroppen, bl.a. i lymfeknuter og milten, og de kan skade leveren.

EFSA oppgir at det ikke finnes tilstrekkelig informasjon om inntaket av aromatiske hydrokarboner, men vurderer eksponering av denne type MOH som bekymringsfull pga. mulige helsemessige effekter.

Barn mest utsatt

Barn er mer utsatt for å få i seg mettede MOH i maten enn voksne forbrukere målt i forhold til kroppsvekten. Dette har blant annet sammenheng med kostholdet, og skyldes spesielt overføring av MOH fra emballasje. EFSA uttrykker en viss bekymring for at personer som spiser samme matvarer fra samme produsent over lengre tid kan være utsatt for negative helseeffekter, idet de stadig blir eksponert for de samme MOH-stoffene.

EFSA har i sin vurdering fremsatt en rekke anbefalinger for å utvikle bedre analyse- og målemetoder, forskning på MOH og tiltak for å redusere MOH i matvarer. Det midlertidige akseptable daglige inntaket for noen mettede mineraloljer bør revurderes ut fra ny informasjon om toksikologiske effekter på mennesker.

Les mer på EFSA sine nettsider

13.06.2012