EFSA-møte om retningslinjer for miljørisikovurderinger av genmodifiserte planter

17. juni 2010 inviterer EUs mattrygghetsorgan, EFSA, medlemslandene til møte i Berlin for å diskutere utkast til nye retningslinjer for gjennomføring av miljørisikovurderinger av genmodifiserte planter. Møtet vil bli overført live på EFSAs nettsider.

5. mars i år sendte EFSA utkast til reviderte retningslinjer for gjennomføring av miljørisikovurderinger av genmodifiserte planter ut på
høring. Høringsfristen var 30. april. På møtet i Berlin får medlemslandene
muligheten til å presentere og diskutere sine syn på utkastet.

EFSA har tidligere hatt møter med aktuelle interessenter innen blant annet
industri, organisasjoner og myndigheter.

EFSAs GMO-panel tar sikte på å ferdigstille retningslinjene i november 2010.

Følg møtet på EFSAs nettsider

Møtet i Berlin vil bli overført live på EFSAs nettsider www.efsa.europa.eu fra kl 09.00. Etter møtet vil EFSA publisere et opptak og en skriftlig oppsummering fra møtet.

Mer informasjon om møtet og alle møtepapirer finner du på EFSAs
nettsider.

Publisert: 16.06.2010