EFSA mener at pinjetrær fortsatt må anses som mulig vert for furuvednematode

EUs organ for mattrygghet EFSA mener at pinjetrær (Pinus pinea), som er meget utbredt i Portugal og Spania, må fortsatt anses som en potensiell vert for furuvednematode. EFSA etterlyser mer forskning for å kunne vurdere nærmere hvilken fare nematoden utgjør i Europa.

Risikovurderingen er utført på oppdrag fra EU-kommisjonen. Bakgrunnen for oppdraget er en anmodning fra Spania og Portugal om å fjerne pinjetrær fra EUs liste over mulige vertplanter for furuvednematode. EFSA ble også bedt om å se nærmere på en rekke planter som ikke står på listen over mottakelige planter.

EFSAs eksperter sier seg uenige i Portugals påstand om at pinjetrær ikke er en vertplante for furuvednematode, og mener at dokumentasjonen som Portugal legger til grunn er utilstrekkelig.

Videre mener EFSA at tilgjengelig informasjon indikerer at planter av blant annet sypressfamilien og einerfamilien ikke vil bli rammet av visnesyke og derfor ikke vil være effektive verter for furuvednematode. EFSA understreket imidlertid at disse vurderingene er høyst usikre pga. mangelfulle data om samspillet mellom vertsbille, nematode og plante, og etterlyser mer forskning på dette området.

Mikroskopisk rundorm

Furuvednematoden er en mikroskopisk ringorm som angriper furu slik at treet kan visne og dø. Den overføres med furubukker, en gruppe billearter som finnes også i Norge.

Furuvednematode er en stor trussel mot skogen i Nord-Amerika og Fjerne Østen. I Portugal har den ført til omfattende skader siden den ble påvist i 2008. Den er også påvist i Spania, men ikke i andre europeiske land.

VKMs risikovurdering for norske forhold

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) foretok en risikovurdering av furunematode i Norge, publisert i 2008 (del 1) og 2010 (del 2), se linker. VKM konkluderte med at furuvednematode kan etablere seg her i landet, men mest sannsynlig vil den ikke føre til visnesyke ved dagens klima.

Mottakelige planter i Norge er vanlig furu (Pinus sylvestris) og gran (Picea abies). I tillegg har vi noe europalerk (Larix decidua), og en begrenset forekomst av noen andre vertplanter som for eksempel Pinus mugo.

Les mer på EFSA sine nettsider

Les også:
VKMs risikovurdering av furuvednematode i Norge fra 2008
VKMs risikovurdering av furunematode i Norge fra 2010

25.01.2012