EFSA mener akrylamid i mat fortsatt gir grunn til bekymring

Inntak av akrylamid i mat gir mulig økt kreftrisiko. Grunnlaget er funn av svulster og genskader i dyrestudier. Det konkluderer EUs mattrygghetsorgan EFSA i en foreløpig risikovurdering som er lagt ut til høring og kommentarer. EFSA har også tidligere uttrykt bekymring for akrylamid i mat.

Akrylamid er et stoff som dannes naturlig når karbohydratholdig mat tilberedes ved høy temperatur (120-150 grader). Ifølge EFSA er kaffe, friterte poteter, kjeks, knekkebrød, brød og noen typer babymat viktige akrylamidkilder i EU. Ifølge Folkehelseinstituttet kommer det største akrylamidinntaket i Norge fra brød, knekkebrød og kaffe.

Ifølge EFSA er barn den gruppen som får i seg størst mengde akrylamid per kilo kroppsvekt.

Akrylamid ble første gang påvist i mat i 2002, men har alltid vært tilstede i varmebehandlet mat. Akrylamid i større mengder kan også skade nervesystemet, fosterutvikling og menns sædproduksjon.

Utkast til risikovurdering

EFSA har nå utarbeidet et utkast til risikovurdering av akrylamid i mat. Vurderingen er på høring til 15. september 2014. EFSA oppfordrer eksperter og andre til å gi sine innspill til vurderingen. EFSAs risikovurdering er faglig beslutningsgrunnlag når europeiske myndigheter skal utvikle tiltak for å redusere folks inntak av akrylamid.

EFSA har de siste årene sammenstilt data fra medlemslandene om akrylamid i mat. Den siste rapporten fra 2012 viste at nivåene av akrylamid i de fleste vurderte matvarekategoriene ikke hadde endret seg fra tidligere år.

Helle Knutsen, seniorforsker ved Folkehelseinstituttet og medlem av Vitenskapskomiteen for mattrygghet, er ekspert i EFSA og har deltatt i arbeidet med risikovurderingen.

Fakta og råd til norske forbrukere

01.07.2014, sist oppdatert 02.07.2014