EFSA med veiledning om ny og tradisjonell mat fra den tredje verden

Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, European Food Safety Authority, EFSA, har publisert to veiledninger om ny og tradisjonell mat fra den tredje verden.

Veiledningene kan være til hjelp for mattrygghetsmyndigheter når de skal beslutte om denne maten kan komme på markedet i Europa.

Les veiledningene fra EFSA her >

10.11.2016