EFSA med uttalelse om mikro- og nanoplast i mat

Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, European Food Safety Authority (EFSA), har publisert en uttalelse om mikro- og nanoplast i mat, med spesielt fokus på sjømat.

Uttalelsen er første skritt mot en fremtidig vurdering av risiko knyttet til inntak av mat som inneholder mikroplast og nanoplast.

Om mikro- og nanoplast

Mikro- og nanoplast kan både framstilles for bruk eller dannes ved at plastgjenstander og plastavfall slites og brytes ned i sjø og på land. Ved vask av for eksempel fleece-plagg, ender mikroplast i havet. Mikroplast brukes også som plastråstoff og som tilsetning i noen produkter, blant annet til kroppspleie.

Plastavfall i havet kan både inneholde miljøgifter og samle opp miljøgifter. Det er vist at mange dyr i havet får i seg mikroplast, blant annet plankton som er viktig næringsgrunnlag for større dyr. Det er også vist at miljøgifter kan frigjøres fra mikroplast i magen på dyr, men denne kilden til miljøgifter er generelt liten.

Du kan lese mer om marin forsøpling og mikroplast her >

Ikke tilstrekkelig data

EFSA har gått gjennom eksisterende litteratur og data om emnet. Det finnes noe informasjon om mikroplast i mat, spesielt for det marine miljøet, men for nanoplast finnes det ingen.

EFSA konkluderer med at det ikke er tilstrekkelig kunnskap om opptak, omsetning og mulige helsevirkninger av mikro- og nanoplast for å kunne gjøre en fullstendig vurdering av risiko knyttet til inntak av mat som inneholder disse.

Les mer på EFSAs sider >

24.06.2016