EFSA med uttalelse om lagring og transport av kjøtt

Bakterier som forringer matkvaliteten under lagring og transport av ferskt kjøtt, vokser raskere enn sykdomsfremkallende bakterier. Det konkluderer den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, European Food Safety Authority (EFSA).

EFSA har vurdert hvilken betydning tid og temperatur har for fremvekst av kvalitetsforringende bakterier i kjøtt fra storfe, svin, lam og fjørfe.

EFSA har tidligere pekt på hvilke konsekvenser det kan ha for kjøttkvaliteten dersom parametrene tid og temperatur varierer. EFSA har også sett på ulike scenarier for å trygge kjøtt under lagring og transport.

EU-kommisjonen har bedt EFSA om å vurdere scenariene med tanke på hva de vil ha å si for vekst av matforringende bakterier.

Ønsker revisjon av regelverk

Gjeldende regelverk krever at temperaturen i kjølerom for lagring og oppdeling av dyreskrotter ikke overstiger syv grader Celsius. Temperaturen må ikke være høyere enn denne inntil kjøttet er delt opp.

EU-kommisjonen har bedt EFSA om en vitenskapelig vurdering for å revidere regelverket. Kommisjonen ønsker å gjøre regelverket mer fleksibelt for industrien.

Hygiene under slakting

EFSA peker også på at effektive hygienetiltak under slakting og foredling er viktig for å kontrollere fremvekst av bakterier som ødelegger kjøttkvaliteten.

Les mer på EFSAs sider >

01.07.2016