Publisert første gang 22. juni 2017

EFSA med tilleggsveiledning for vurdering av genomodifiserte planter

Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, EFSA, har utarbeidet et tillegg til dagens veiledning for risikovurdering av genmodifiserte planter (GMP) med hensyn på negative immunreaksjoner og allergenisitet.

Tillegget skal styrke risikovurdering av genmodifiserte planter. I tillegget anbefaler EFSA nye typer studier og foreslår endringer i analysemetoder som produsenter av genmodifiserte planter benytter i dag.

De foreslåtte endringene berører følgende tre områder:

1. Negative immunreaksjoner til mat, ikke ansett som typiske allergiske reaksjoner. De foreslåtte analysene vil kunne vise om komponenter i genmodifiserte planter kan utløse cøliaki (gluten intoleranse).

2. Fordøyelse av nye proteiner fra genmodifiserte planter. De foreslåtte analysene vil bedre simulere naturlige forhold i mage og tarm hos forbrukerne, og i større grad inkludere følsomme grupper, som for eksempel barn. Det er også foreslått at verdien av slike tester skal vurderes over en toårs periode.

3. Mengden av naturlige allergener i en genmodifisert plante sammenliknet med tilsvarende umodifisert plante. De nye anbefalingene gir produsentene informasjon om hvordan de kan avgjøre/vise hvorvidt en genmodifisering har ført til en økning av naturlige allergener eller ikke.

Tillegget ble lagt ut for offentlig høring på EFSAs nettsider 26 juli 2016, for publikum, offentlige og private institusjoner. Vitenskapskomiteen for mattrygghet ga sin støtte til prosjektet i et innspill 23. september 2016, etter en gjennomgang av daværende utkast og referert dokumentasjon.

Les hele publikasjonen på EFSAs sider.