EFSA med risikovurdering av mekanisk utbeinet kjøtt (MUK)

Det er ikke større mikrobiologisk eller kjemisk risiko knyttet til mekanisk utbeinet kjøtt (MUK) fra fjørfe og gris enn fra kjøttprodukter. Men generelt øker risikoen for økt bakterievekst når kjøttstrukturen endres eller ødelegges, og det gjelder spesielt for MUK.

Det er noen av konklusjonene i en risikovurdering som EUs mattrygghetsorgan EFSA har gjort av MUK.

I tillegg til å vurdere mikrobiologisk og kjemisk risiko, har EFSA vurdert ulike metoder for å kunne skille MUK fra kjøtt. EFSA konkluderer med at basert på dagens tilgjengelige kunnskap er innhold av kalsium den beste måten å skille MUK fra kjøtt.

Modellen som EFSAs eksperter har utviklet skal, ifølge EFSA, hjelpe myndigheter, produsenter og kjøttkontrollører til å klassifisere MUK-produkter.

Dette er MUK

MUK fremstilles ved at bein fra slaktede griser og fjørfe sendes gjennom en maskin som skiller ut kjøttrester som ikke lar seg skjære bort med kniv. I tillegg til kjøttet følger det med en del beinmarg, bindevev og beinrester når MUK blir fremstilt (Kilde: Matportalen.no).

Det finnes to hovedmåter å fremstille MUK: Ved bruk av høytrykk eller ved en mer skånsom metode.

Begge metoder gir et produkt som skal betegnes som mekanisk utbeinet kjøtt (MUK).

MUK skal ifølge regelverket ikke betegnes som kjøtt. MUK kan merkes som «mekanisk utbeinet kjøtt» med navn på dyrearten det stammer fra foran. I EU er det lov å fremstille MUK av bein fra gris og fjørfe, men ikke av bein fra sau og storfe.

Les mer og last ned risikovurderingen på nettsidene til EFSA

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) er offisielt norsk kontaktpunkt for EFSA.

05.04.2013