EFSA med referanseverdi for d-vitamin

Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, EFSA, har utarbeidet referanseverdier for inntak av vitamin D. Matmyndighetene i europeiske land kan bruke referanseverdiene når de skal gi råd til forbrukerne.