EFSA med råd om kolin i kosten

Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet - European Food Safety Authority, EFSA - har utarbeidet referanseverdier for daglig inntak av kolin. Kolin bidrar blant annet til opprettholdelse av normal leverfunksjon.

Det er EFSAs panel for dietetiske produkter, ernæring og allergier (NDA) som har utarbeidet referanseverdiene. Panelet har satt referanseverdier for tilstrekkelig inntak av kolin:  

  • 400 mg for voksne og unge i alderen 15 – 17 år
  • 140 – 340 mg for barn i alderen 1 – 14 år
  • 160 mg for spedbarn i alderen 7 – 11 måneder
  • 480 mg for gravide og 520 mg for kvinner som ammer  

Referanseverdiene for kolin for voksne er beregnet ut fra medianen av inntak i friske populasjoner fra nasjonale kostholdsundersøkelser foretatt i ulike EU-land, og resultater man har kommet frem til gjennom å studere mengden kolin voksne må spise for å oppnå en tilfredsstillende kolinstatus ved mangelsymptom.  

Kolinmangel har blant annet vært assosiert med leverskader.  

Utarbeidelsen av referanseverdier er et ledd i arbeidet med EFSAs vitenskapelige råd om inntak av næringsstoffer.  

Det finnes ikke norske referanseverdier for inntak av kolin.  

Matkilder til kolin finnes i egg, kjøtt, fisk, fullkorn, grønnsaker og frukt, samt fett og oljer.

Les mer på EFSAs sider > 

18.08.2016