EFSA med ny rapport om kjemikalier i mat

En ny rapport fra den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) gir oversikt over data om kjemikalier i mat. Rapporten er basert på EFSAs årlige rapporter om rester av plantevernmidler i mat og rester av legemidler til dyr i kjøtt. Den inneholder også data om eksponering for prosessfremkalte stoffer.

Prosessfremkalte stoffer vil si akrylamid i mat og glyserolbaserte stoffer i vegetabilske oljer og mat.

Dataene er innhentet fra EU-land og interessegrupper i 2015 og 2016. De er samlet inn for å overvåke og evaluere mengden av kjemikalier i mat. EFSA er ansvarlig for analysene.

I rapporten peker EFSA på at dataene viser at det fortsatt er høyt samsvar mellom målene EU har satt for innhold av disse kjemikaliene i mat og hva maten faktisk inneholder

EFSA understreker videre hvor viktig data fra medlemsland og interessegrupper er for å trygge maten i Europa.

Les hele rapporten på EFSA sine sider. Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Du kan lese mer om prosessfremkalte stoffer her.

15.12.2016