EFSA med ny femårs-strategi

EUs organ for mattrygghet EFSA har fremlagt en strategisk plan for organisasjonens vitenskapelig utvikling i femårsperioden 2012-2016.

Målene er blant annet å videreutvikle kvalitetene på de vitenskapelige rådene, utvikle og harmonisere metoder for risikovurderinger og styrke det vitenskapelige grunnlaget som risikovurderingene baseres på.

Les mer på EFSAs nettsider

27.01.2012