EFSA med ny farevurdering av bisfenol A

Den europeiske myndighet for næringsmiddelkontroll, EFSA, skal gjøre en ny farevurdering av bisfenol A (BPA) i 2018.

Bisfenol A (BPA) er et kjemisk stoff som er mye brukt i produksjon av polykarbonatplast. BPA finnes blant annet i drikkeflasker og matbokser av plast, kassalapper og i belegget på innsiden av hermetikkbokser.

EFSA har vurdert risiko ved bruk av BPA i matkontaktmaterialer flere ganger, senest i 2015. I 2015-vurderingen forpliktet EFSA seg til å gjøre en ny farevurdering av BPA når resultatene fra en langtidsstudie av rotter fra USA ble tilgjengelige.

En arbeidsgruppe hos EFSA har laget en protokoll med forslag til hvordan den nye farevurderingen skal gjøres. Protokollen har vært på offentlig høring, og EFSA mottok en rekke innspill. Ut i fra disse tilbakemeldingene har EFSA ferdigstilt protokollen for den nye farevurdering av bisfenol A (BPA).

I 2018 skal det etableres en arbeidsgruppe som skal gjennomføre denne farevurderingen.

Den ferdige protokollen for den nye farevurderingen av BPA ble publisert den 17. desember.

Les mer på EFSAs nettsider. Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.