EFSA med første vurdering av smitterisiko knyttet til mat av ikke-animalsk opprinnelse

Smitte gjennom mat som kommer fra dyr forårsaker 90 prosent av de matbårne sykdomsutbruddene blant mennesker i Europa. Imidlertid har antall utbrudd, antallet mennesker som blir syke og antall mennesker som legges inn på sykehus som følge av smitte gjennom mat av ikke-animalsk opprinnelse økt i perioden 2007 til 2011.

Det viser den første risikovurderingen som EUs mattrygghetsorgan EFSA har gjort av smitte gjennom mat av ikke-animalsk opprinnelse. Slik mat inkluderer frukt, grønnsaker, frø, nøtter, frokostblandinger og krydder.

For å kunne rangere risiko knyttet til matbårne sykdommer hvor smittekilden er mat av ikke-animalsk opprinnelse, har EFSA utviklet en modell.

På topp ligger kombinasjonen av bakterien Salmonella og rå salat og andre bladgrønnsaker. På den neste plassen følger Salmonella og stilk- og løkvekster, Salmonella og tomater, Salmonella og meloner, og E. coli og friske bønner, belgfrukter og korn.

Les mer på EFSAs nettsider.

11.01.2013